Host Network trong Docker

Dùng khi container cần giao tiếp với host và sử dụng luôn mạng ở host, vì sử dụng mạng của máy chủ đang chạy nên không còn lớp mạng nào giữa container với Docker Host phù hợp khi cần connect từ container ra thẳng ngoài host.

Khi taoj network với host, để ý rằng username và địa chỉ hostname. Ta sẽ tháy điều khác biệt. Chẳng hạn như khởi tạo ubuntu.

 

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →