None Network trong Docker

Với container không cần networking hoặc cần disable đi tất cả mọi networking, chúng ta sẽ chọn driver này. Thường được dùng với mạng tùy chỉnh. Driver này không thể dùng trong cụm swarm.

Ta sẽ ko tìm tháy các IP, Gateway, subnet.

Về GauDev

Tôi là Gau Dev - thích viết lách, tìm hiểu công nghệ mới và không ngừng học hỏi!
Xem tất cả các bài viết của GauDev →